این مطلب ۱۵۷۷ بار خوانده شده

قاضي كهگيلويه و بويراحمدي، قاضي برتر كشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح استان و به نقل از گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه و بويراحمد: دكتر فيض الله صالحي قاضي كهگيلويه و بويراحمدي به عنوان قاضي نمونه كشوري انتخاب شد. دكترصالحي عضو شوراي عالي سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه وبويراحمد و قاضي نمونه سال ۱۳۹۵ سازمان بسيج حقوقدانان استان امسال هم به عنوان قاضي نمونه كشوري معرفي گرديد. دكترصالحي هم اكنون رياست شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري دو ياسوج را به عهده دارد.