دوشنبه 1 شهریور 1395 | 11:33
سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر