این مطلب ۱۵۲۸ بار خوانده شده

۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در جمع برترین‌های دنیا

معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی) نشان می‌دهد که ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور به جمع دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا راه یافتند.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح به نقل از خبرگزاری دانشجو، معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی) نشان می دهد که ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور به جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا راه یافتند. از لحاظ کمیت تولید علم و در جمع ۷۰ دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه داروشناسی و سم شناسی در جایگاه ۲۶ دنیا، در حوزه مهندسی دانشگاه های شریف، امیرکبیر، تهران و علم و صنعت ایران به ترتیب رتبه های ۵۰، ۵۲، ۵۶ و ۶۹ دنیا و در حوزه علوم کشاورزی نیز دانشگاه تهران در جایگاه ۶۴ دنیا قرار گرفتند.

 

افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها

دکتر گزنی گفت: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی قرار گرفتند، معلوم شد که ۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. هم اکنون تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته است.

 

مفهوم موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

وی افزود: هر چند پایگاه استنادی آی.اس.آی مدعی است که از طریق نمایه سازی برجسته ترین نشریات، مهمترین بخش علم دنیا را دسترس پذیر نموده است، اما این موسسه در پایگاه شاخص های اساسی علم به معرفی موسسات یک درصد برتر دنیا می پردازد. این موسسات شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی یا نهادهایی می شوند که در حوزه تولید علم فعال هستند. آي.اس.آی به محاسبه تعداد استنادهای دریافتی هر یک از این موسسات می پردازد. کلیه موسسات برحسب تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی شده و در نهایت تنها یک درصد از آن ها انتخاب می شوند. آی.اس.آی حضور هر موسسه در حوزه های موضوعی ۲۲ گانه مورد سنجش قرار می دهد، از همین رو یک موسسه می تواند بسته به فعالیتهای موثرش در یک تا چند حوزه موضوعی راه یابد.

 

اهمیت رتبه بندی

گزنی خاطر نشان کرد: افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در جمع موثرترین ها بیانگر آن است که آنها در جهت افزایش مرجعیت علمی حرکت می کنند. هر چند استنادها به عنوان یک پدیده آفاتهای خاص خود را دارند، اما در طول چند دهه گذشته دنیای علم استناد را به عنوان مهمترین شاخص سنجش میزان مرجعیت علمی مورد تاکید قرار داده است. استنادها به مفهوم میزان استفاده از علم تولید شده هستند. حضور یک موسسه در جمع موثرترین ها در یک حوزه موضوعی نشان از کیفیت و اثرگذاری تحقیقات آن موسسه دارد. صد دانشگاه برتر دنیا حدود یک پنجم کمیت علم دنیا را تولید می کنند، اما همزمان آن ها بیش از یک سوم از استنادها دنیا را دریافت می کنند. دانشگاه های برتر بیش از هر چیزی تلاش دارند به تولید علم برتر بپردازند، علمی که مرجعیت علمی را به دنبال دارد.

 

دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع یک درصد برترین ها

وی گفت: ۱۴ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی علوم پزشکی، ۸ دانشگاه صنعتی، ۲ دانشگاه غیر متمرکز و یک پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقات جهان قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، کرمان، تبریز، مشهد، ایران، بقیه الله و موسسه پاستور ایران در جمع موثرترین ها قرار گرفتند.

 

از بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، مشهد، بوعلی سینا، رازی، کاشان، گیلان، یاسوج، یزد، الزهرا، سمنان و ارومیه در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

 

از میان دانشگاه های صنعتی دانشگاه شریف، اصفهان، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، شاهرود و شیراز در جمع برترین های بین المللی قرار گرفتند.

 

دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور نیز از میان دانشگاه های غیرمتمرکز در میان دانشگاه های برتر قرار گرفته اند.

 

پژوهشگاه دانش های بنیادی از مجموع پژوهشگاه های کشور در جمع یک درصد پراستنادترین ها قرار گرفت.

 

رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه های مختلف موضوعی در ESI

 

 

 

رتبه بین المللی

میزان

نوع

دانشگاه/موسسه

حوزه موضوعی

کمیت تولید علم

استنادهای دریافتی

تولید علم

استنادهای دریافتی

علوم پزشکی

علوم پزشکی تهران

ایمنی شناسی

۱۸۷

۴۸۲

۷۵۹

۵۸۲۸

علوم پزشکی تهران

پزشکی بالینی

۱۶۸

۴۴۸

۷۱۴۴

۴۵۳۹۲

علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۰۶

۸۸۶

۳۲۵۹

۱۷۲۶۹

علوم پزشکی اصفهان

۵۸۵

۱۲۴۰

۲۰۵۷

۱۰۰۲۸

علوم پزشکی شیراز

۵۸۷

۱۳۳۱

۲۰۴۵

۸۹۹۴

علوم پزشکی مشهد

۷۸۹

۱۷۰۰

۱۴۰۰

۶۰۲۸

علوم پزشکی تبریز

۸۳۹

۱۹۰۵

۱۳۰۳

۴۹۲۵

علوم پزشکی ایران

۸۴۴

۱۸۹۶

۱۲۹۰

۴۹۶۵

علوم پزشکی کرمان

۱۳۸۸

۲۷۰۰

۵۸۲

۲۷۷۷

علوم پزشکی بقیه الله

۱۴۸۱

۳۱۷۱

۵۲۰

۲۲۱۷

موسسه تحقیقاتی پاستور ایران

۱۹۰۹

۳۰۶۲

۳۱۷

۲۳۲۶

علوم پزشکی تهران

داروشناسی و سم شناسی

۲۹

۱۶۷

۱۷۵۶

۱۱۸۳۹

علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۳

۵۲۸

۹۰۲

۴۳۲۶

علوم پزشکی مشهد

۲۴۵

۵۶۳

۶۴۴

۳۹۴۶

علوم پزشکی تبریز

۳۰۸

۵۵۲

۵۴۹

۴۰۷۹

علوم پزشکی شهید بهشتی

شیمی

۴۷۴

۶۷۰

۱۴۵۷

۱۲۴۰۹

علوم پزشکی تهران

۷۰۰

۷۰۰

۹۹۰

۱۱۶۶۵

علوم پزشکی تهران

علم اعصاب و رفتار

۳۴۳

۶۴۵

۸۱۲

۶۰۰۲

علوم پزشکی تهران

علوم اجتماعی، کلیات

۲۸۷

۴۵۱

۱۰۹۴

۴۴۹۰

علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۲۷

۱۰۳۳

۳۴۱

۱۳۷۷

علوم پزشکی اصفهان

۱۰۳۶

۹۷۱

۱۶۶

۱۵۴۵

علوم پزشکی شهید بهشتی

کشاورزی (علوم تغذیه و صنایع غذایی)

۳۹۰

۵۳۷

۳۳۷

۲۲۹۱

علوم پزشکی شهید بهشتی

مهندسی

۵۹۴

۸۶۱

۶۹۳

۲۸۵۵

علوم پزشکی کرمان

۷۰۶

۹۸۶

۵۶۳

۲۳۹۳

پژوهشگاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی

فیزیک

۶۴۰

۶۹۶

۸۳۰

۱۲۳۸۸

جامع

دانشگاه تربیت مدرس

پزشکی بالینی

۱۱۰۳

۱۸۲۳

۸۷۷

۵۲۹۹

دانشگاه تهران

داروشناسی و سم شناسی

۴۸۰

۷۱۰

۳۸۰

۳۰۳۲

دانشگاه تهران

زمین شناسی

۲۴۰

۵۵۴

۹۸۸

۴۹۵۶

دانشگاه تهران

زیست شناسی و زیست شیمی

۴۳۹

۷۳۷

۸۱۱

۶۷۶۳

دانشگاه تهران

شیمی

۱۷۵

۳۴۵

۲۸۹۱

۲۶۵۹۵

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۹

۳۷۷

۲۳۱۱

۲۴۳۱۴

دانشگاه شیراز

۴۴۱

۵۴۵

۱۵۴۸

۱۶۱۳۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۶۸

۹۲۲

۱۲۶۱

۷۹۵۸

دانشگاه بو علی سینا

۵۷۷

۶۸۰

۱۲۳۲

۱۲۱۶۴

دانشگاه رازی

۶۳۹

۶۸۷

۱۱۱۲

۱۲۰۰۱

دانشگاه تبریز

۶۵۲

۷۷۹

۱۰۸۹

۱۰۲۵۶

دانشگاه کاشان

۷۱۷

۹۸۶

۹۵۹

۷۲۲۲

دانشگاه الزهرا

۹۱۱

۱۰۱۸

۶۵۰

۶۶۱۷

دانشگاه یاسوج

۹۳۲

۱۰۱۴

۶۲۸

۶۶۵۵

دانشگاه تهران

علم رایانه

۱۹۳

۲۸۰

۶۵۹

۳۱۹۶

دانشگاه تهران

علم مواد

۱۱۴

۲۲۵

۱۸۵۲

۱۴۳۱۲

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۹

۴۹۷

۸۴۱

۵۸۴۶

دانشگاه شیراز

۵۰۹

۶۳۶

۵۰۰

۴۴۰۳

دانشگاه کاشان

۵۵۴

۶۲۸

۴۴۴

۴۴۵۶

دانشگاه تهران

علوم اجتماعی، کلیات

۶۳۸

۷۷۱

۴۰۳

۲۱۳۶

دانشگاه تهران

کشاورزی

۶۴

۱۳۷

۱۴۰۰

۸۱۴۱

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۷

۳۱۹

۵۷۷

۳۸۳۵

دانشگاه شیراز

۲۴۱

۴۶۵

۵۶۸

۲۶۵۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۷۱

۳۹۸

۵۰۹

۳۰۴۴

دانشگاه تبریز

۳۴۹

۵۵۹

۳۷۷

۲۱۸۰

دانشگاه تهران

علوم گیاهی و دامی

۱۴۲

۴۸۲

۱۷۵۸

۶۷۱۶

دانشگاه شیراز

۳۸۰

۹۸۰

۷۹۳

۲۴۵۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۴۱

۱۰۴۸

۶۹۳

۲۱۷۸

دانشگاه تربیت مدرس

۴۴۲

۸۲۰

۶۹۲

۳۲۱۲

دانشگاه تهران

محیط و بوم شناسی

۲۳۵

۵۵۷

۷۹۲

۵۰۹۰

دانشگاه تهران

مهندسی

۵۶

۱۰۳

۳۹۰۸

۲۰۷۸۱

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۳

۲۵۲

۱۷۳۲

۱۱۶۸۹

دانشگاه شیراز

۳۰۳

۴۱۴

۱۴۰۴

۷۳۸۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۴۱

۵۰۴

۱۲۳۱

۵۷۶۲

دانشگاه تبریز

۳۴۶

۳۵۱

۱۲۰۸

۸۵۸۱

دانشگاه سمنان

۷۰۴

۷۷۶

۵۶۴

۳۳۲۹

دانشگاه ارومیه

۷۸۳

۹۸۱

۴۹۹

۲۴۱۶

دانشگاه گیلان

۸۱۵

۱۰۴۳

۴۶۸

۲۱۸۴

دانشگاه رازی

۸۳۴

۹۳۳

۴۵۳

۲۵۷۶

دانشگاه یزد

۹۱۶

۱۱۴۰

۳۹۷

۱۹۳۲

دانشگاه بو علی سینا

۹۲۶

۷۹۷

۳۹۳

۳۲۳۵

دانشگاه کاشان

۹۷۳

۱۰۲۸

۳۶۵

۲۲۵۵

دانشگاه یاسوج

۱۲۰۵

۱۱۰۸

۱۵۱

۲۰۲۲

صنعتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریاضیات

۲۲۱

۱۴۱

۵۷۶

۴۶۵۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی

۱۸۸

۳۸۶

۲۷۶۵

۲۳۶۴۷

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶۸

۴۶۰

۱۷۹۹

۲۰۲۹۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۸۷

۶۹۵

۱۷۱۲

۱۱۸۴۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۵۷

۷۷۷

۸۹۸

۱۰۳۰۰

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۸۹۴

۱۰۹۹

۶۶۹

۵۷۹۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علم رایانه

۱۴۷

۱۹۹

۸۲۶

۴۱۵۵

دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۰

۳۶۱

۷۳۱

۲۶۱۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۷

۳۷۴

۵۵۰

۲۵۱۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علم مواد

۱۱۶

۲۵۳

۱۸۳۹

۱۲۷۸۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۲۲

۲۲۹

۱۷۳۷

۱۴۰۵۲

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۳

۲۲۳

۱۵۳۷

۱۴۳۷۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۹

۳۴۸

۱۲۷۱

۸۷۰۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

کشاورزی

۲۴۶

۴۳۹

۵۵۲

۲۸۱۱

دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک

۴۶۸

۵۲۷

۱۵۲۹

۱۹۷۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۲۸

۶۰۹

۱۲۸۱

۱۵۱۸۴

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی

۵۰

۱۱۱

۴۰۶۶

۱۹۹۲۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۲

۱۰۲

۴۰۴۰

۲۰۹۷۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۹

۱۲۶

۳۵۸۹

۱۸۸۸۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۵

۲۹۷

۱۸۷۱

۹۸۰۶

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۶۹

۴۳۰

۱۵۳۰

۷۰۷۰

دانشگاه نوشیروانی بابل

۷۲۶

۶۶۸

۵۴۸

۴۰۳۶

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۷۲

۸۱۸

۴۱۷

۳۰۷۸

دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۲۵

۱۱۴۲

۳۹۳

۱۹۲۱

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

پزشکی بالینی

۷۳۷

۱۹۱۰

۱۵۱۰

۴۹۰۷

دانشگاه آزاد اسلامی

داروشناسی و سم شناسی

۱۴۷

۶۰۵

۸۵۶

۳۶۱۵

دانشگاه آزاد اسلامی

ریاضیات

۷۹

۱۳۰

۱۳۲۳

۴۹۰۷

دانشگاه آزاد اسلامی

شیمی

۲۳

۱۷۷

۷۸۲۳

۴۵۹۶۵

دانشگاه پیام نور

۵۰۷

۹۳۳

۱۳۸۵

۷۸۵۲

دانشگاه آزاد اسلامی

علم رایانه

۱۰۹

۲۲۲

۱۰۱۵

۳۸۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی

علم مواد

۵۲

۱۹۹

۲۸۰۷

۱۵۵۲۰

دانشگاه آزاد اسلامی

کشاورزی

۶۰

۲۷۳

۱۵۱۴

۴۵۰۷

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم گیاهی و دامی

۱۳۳

۷۲۱

۱۹۰۰

۳۹۵۴

دانشگاه آزاد اسلامی

فیزیک

۲۵۰

۵۲۲

۲۷۷۵

۱۹۸۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی

محیط و بوم شناسی

۲۵۲

۷۵۲

۷۴۲

۳۲۱۳

دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی

۲۱

۷۸

۵۹۱۴

۲۴۴۰۳

 

انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.